Temné Jizerky

Klub astronomů Liberecka v Jizerských horách nejen aktivně pozoruje, ale také je zapojen do propagace mezinárodního projektu na propagaci ochrany temného nebe – Jizerské oblasti tmavé oblohy. Rádi se proto účastníme na významných akcích na Jizerce či na polské straně Jizerských hor. Níže najdete přehled významných akcí.

Astronomický den

  • 28. 5. 2016 - Astronomický den na Jizerce – pozorování, přednášky, výstava
  • červenec - Anenská slavnost na Jizerce – ukázka techniky, pozorování Slunce
  • srpen – Hvězdičková noc – pozorování ve spolupráci s Muzeem Jizerských hor
  • září – Astronomický den na polské straně – pozorování, přednášky

Štír a Střelec z Jizerských hor. Martin Gembec