back ISS a Venuše 19. 4. 2007 Astronomické události

Nestává se často, aby vše vyšlo tak pěkně, jako večer 19. dubna 2007. Na internetu jsme si vypočítali přelet ISS přes Venuši. Přesto konečný výběr stanoviště padl na Milana Antoše, za což mu můžu jen děkovat a gratulovat, že jsme se do úzkého pásu přeletu vešli.

Večer to byl jinak vydařený. Nedaleko Venuše se nacházel srpek Měsíce a u něj Plejády. Přicházející cirry sice trochu ovlivnily pozorování a chvění atmosféry bylo na přelet ISS horší než několik minut před ním, přesto se jednalo o neobyčejný zážitek.

Snímek přeletu Venuše pokrývá časový úsek asi půl minuty. Popelavý Měsíc a Plejády jsou jedinou 5-sek expozicí.


Na témže stanovišti se mnou fotil i Aleš Majer. Snímek objektivem Canon 70-200L.


back   Astronomické události