back

Souseda zasáhl meteorit

Astronomické události
 

Je neděle 14. března 2004. Právě jsem vstal a dověděl jsem se, že mi chce soused něco o meteoritu. Říkal jsem si, že jde asi o tu výstavu v Českých Budějovicích. A opravdu.
Prý se včera koukal na zprávy, kde o té výstavě říkali a byly tam i záběry vystavovaných meteoritů. Když to můj soused viděl, říkal, že tím byla vyřešena jeho 20 let trvající záhada.

Můj soused, Stefan Shamilyan, pochází z Arménie. Je to velmi příjemný chlapík a i když si ze mě občas utahuje a dokáže mě nachytat na nějaký žertík, tentokrát jsem v jeho příhodě nenašel nic, co by zavánělo vtipem. Událost popisuje asi takto:
Když mu bylo 9 let, hrál si venku s bratrem. V zápalu hry si prý na žádné zvuky nepamatuje, ale najednou si uvědomoval, že leží na zemi a bratr nad ním křičí, že mu teče krev z hlavy. Vzadu na temeni hlavy měl tržnou ránu, po níž má dodnes jizvu. Vedle něj nalezli podivný kámen, který to způsobil. Popsal mi jej jako malý kámen velikosti ořechu s několika rýhami, který byl celý pokryt hladkou kůrou a místy měl světlé skvrnky. Žádné takové kameny prý v okolí nebyly, a proto nikdo nevěděl, co to bylo a co je zač. Akorát děda si prý myslel, že to utrousil nějaký pták, vypadalo to prý trochu jako ptačí trus. Tím byla na dvacet let záhada uzavřena až do včerejška.

Na českobudějovické hvězdárně probíhá výstava meteoritů a byla náležitě prezentována v televizi. Stefan měl štěstí, že se také na zprávy v televizi díval a při pohledu na jeden z meteoritů prý doslova uviděl ten svůj z dětství. Hned mě o tom řekl a podle všeho tím byla po 20 letech jeho záhada vyřešena. Pro zajímavost se podívejte na obrázek španělských meteoritů, které byly nalezeny počátkem letošního roku. Ten levý se podobá barvami, ten pravý zas velikostí. Co na nich prý chybí oproti Stefanovu meteoritu jsou rýhy, které tyto dva nemají. Možná byly vytvořeny při chladnutí během nadzvukového letu vzduchem. Ptáte se, proč si jej neschoval? To už je jiný příběh, a pokud víte, jak to v současné době a v minulosti na Kavkaze vypadalo, jistě chápete, že když přijel původně do Čech na kole, že toho s sebou moc nepřivezl...

Věřit tomu nemusíte. On je hlavně rád, že ví, co se mu stalo v dětství a já o tom zas chci někomu dát vědět. Nebo snad znáte někoho, kdo byl zasažen meteoritem? ;-) Já ano!

 

back   Astronomické události